موارد یافته شده برای عبارت،

، عبارتند از

علم ورزش | تقویت و سفت کردن ران و باسن

۲. بلند شدن روی یک پا (پله) عضلات هدف:باسن، چهار سر ران و ساق پابیشتر...

MINERS DATABASE - مطالب مربوط به زمین شناسی ،کانی و سنگ

miners database - مطالب مربوط به زمین شناسی ،کانی و سنگ - وبلاگ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهندبیشتر...